Behandling af angst!


Der er mange terapeutiske tilgange og metoder som er anvendelige i behandling af angst, men studier peger på at især kognitiv adfærdsterapi (se nederst i artiklen i afsnittet om KAT) synes at være effektiv i forhold til behandling af angstlidelser.
I angstklinik Fyn er psykologerne uddannet og trænet i brugen af kognitiv terapi og selvom andre metoder inspireret af humanistisk psykologi og gestaltterapi, NLP (neuro lingvistik programming) mv. også anvendes, så vil KAT ofte være den foretrukne behandlingsmetode i forhold til angstlidelser.
Den konkrete behandling afhænger selvsagt af hvilken angstlidelse man lider under og det vil blive afdækket og forklaret i samarbejde med din psykolog. Men overordnet vil angstbehandling fokusere på de nedenstående 4 punkter.

1. En undervisningsdel:

Dette i forhold til at klienten kan få en viden om: hvad angst er for en størrelse og hvordan den kommer til udtryk (fysiologisk og psykologisk).
Herunder hvilke formål angst har for os mennesker. Dernæst en undervisning i den specifikke angstlidelse (r), som klienten lider under og information om hvordan behandlingen skal foregå.

2. Fokus på og udfordre/omstrukturere katastrofetankerne, idet de ”lader” angsten som et batteri:

Sammen med klienten at finde de kritiske situationer hvor angsten aktiveres og få fat i de katastrofetanker som ”lader” angsten (som et batteri). For det er disse tanker/tolkninger som ofte både aktiverer og vedligeholder angsten og undgåelsesadfærden.
Næste skridt bliver så at teste og derigennem udfordre disse katastrofe-tanker, for at se om de er holdbare, eller om der er alternative mere realistiske tanker og tolkninger af situationen, som ikke vækker angst.

3. Lære teknikker til at slappe af og derigennem kontrollere og dæmpe de fysiologiske angstsymptomer:

Her øves angstreducerende teknikker (dyb vejrtrækning, distraktion, visualisere et trygt sted, afspændingsteknikker og Mindfulness teknikker).
Dette da forskning har vist, at vi kan afstresse og ”bryde ind i” og dæmpe angsten gennem sådanne tiltag, og det hjælper os til at angsten ikke ”løber af med os”.

4. Opstille og udføre adfærdseksperimenter:

Adfærdseksperimenter er særlig vigtige. For det ”at udsætte” sig for det angstfremkaldende er nødvendigt for at den irrationelle og overdrevne angst kan forsvinde.
Populært sagt er det nødvendigt men ikke nok at vide hvordan en cykel virker, vi skal også ud og prøve den og øve os for at kunne mestre det at cykle. Det samme gælder i forhold til angstbehandling. Vi skal udsætte os for det angstfremkaldende (det være sig fobiens genstand (edderkoppen eller elevatoren), de fysiologiske symptomer i panikangst, de sociale situationer i socialangst, tvangshandlingerne i OCD, minderne/flashbacks i PTSD mv.). Dette for at udfordre angsten og katastrofetankerne og dermed opdage, at der i virkeligheden ikke er noget at være så angst for og at vi kan håndtere det. Vejen frem er at gå igennem angsten og genopleve situationen og følelserne og udholde det, selvom det er ubehageligt, og vi allermest har lyst til at undgå det. For ved at konfrontere angsten og de angstfulde tanker, vil angsten i starten tage til, men den vil flade ud og hvis vi bliver i situationen og konfrontationen, vil den aftage. På den måde kan vi gradvist tage magten tilbage og ”afgifte” angsten. Det vil naturligt nok vække en del modstand hos os, idet der i angsten netop ligger en undgåelse og dermed en beskyttelse af os selv. Men det er den adfærd, som vedligeholder den overdrevne angst og den ”onde cirkel” skal vi bryde.

Her kan det være en hjælp at tænke på, at det ikke er lysten som skal motivere os, for den kommer ikke, men de skal være villigheden til at forsøge, som skal motivere os, når vi skal udføre adfærdseksperimenterne.

Hvad er Kognitiv adfærds terapi (KAT)?” og lidt om hvordan vi arbejder i terapien

Kognitiv adfærdsterapi er en korttidsterapi, der har vist sig effektiv i mange videnskabelige undersøgelser. Et terapeutisk forløb strækker sig typisk over 5-20 sessioner. I fællesskab definerer vi dine præcise mål, altså hvad du gerne vil have ud af terapien, og vi aftaler hjemmearbejde fra gang til gang, som kan hjælpe dig med at nå dem. En session er på 50 minutter. Vi vil typisk lægge en dagsorden for at sikre, at du får optimalt udbytte af tiden.
Den kognitive model tager udgangspunkt i, at vores kognitioner (tanker, billeder, ideer) påvirker vores følelser og adfærd. Vi kan ændre på tanker som adfærd, hvorefter følelserne efterhånden "følger med".
Vi tager udgangspunkt i specifikke, "kritiske" situationer i dit liv, det vil sige situationer, hvor du bliver angst, vred eller ked af det. Vi undersøger, hvilke katastrofetanker, der går igennem hovedet på dig i situationen, hvilke følelser du har, hvad du mærker i din krop, og hvad du gør (altså din adfærd). Denne analyse skal vi bruge, når du i fremtiden vil udfordre angsten og ændre dit mønster. Vi taler om, hvordan du kan eksperimentere med andre måder at tænke eller handle på, hvorefter du prøver dette af i hjemmearbejde.

 
301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.