Hvad er angst?


Angst er naturligt

Angst er en naturlig grundfølelse hos alle mennesker og en følelse vi deler med de fleste dyr. Vores hjernes angst -”systemer” har udviklet sig gennem millioner af år, og har overordnet til formål at beskytte os mod trusler og fare. Når vi møder trusler og fare, fungerer vores krop i højeste alarmberedskab (Kamp og flugt-reaktioner).

De områder i vores hjerne (det limbiske system), som har med regulering af vores følelsesresponser at gøre, aktiveres automatisk. Ofte uden at vi når at tænke over det. At det foregår så automatisk fremmer vores chancer for overlevelse. For i ur-tiden, når vi skulle flygte fra en løve på savannen, var der ikke tid til at tænke tingene igennem og overveje fordele og ulemper, for de som gjorde det, endte som aftensmad. I den forstand har vi alle fået en biologisk og evolutionær ”arv” med os, hvor følelserne tager over i faretruende situationer.

Det limbiske system i hjernen hvor blandt andet amygdala (populært sagt vores ”frygt”-center) sidder.
Det limbiske system i hjernen hvor blandt andet amygdala (populært sagt vores ”frygt”- center) sidder.


I den forstand er angst godt for os, idet den fremmer vores overlevelse. For havde vi ikke denne følelse ville det være at sammenligne med at vi ikke var i stand til at føle fysisk smerte. Vi ville komme frygteligt til skade, hvis vi ikke kunne føle angst.

At slippe helt for angst er aldrig målet

Psykologien har lavet forsøg med rhesusaber hvor man beskadigede dele af hjernen, som aktiverer angst og frygt (især det område i hjernen, som kaldes amygdala). Man opdagede, at disse abers adfærd derefter ændrede sig, hvor de nu gik frygtløst hen til rovdyr, som de ellers ville fornuftigt nok ville flygte fra. Denne frygtløse adfærd havde selvsagt sørgelige konsekvenser for disse.

At skelne mellem real-angst og overdreven angst

Når det er sagt, så kan angst tage om sig og blive overdreven. Her skelner vi mellem real angst (altså angst hvor der er god grund til den) og overdreven angst (angstreaktioner, hvor der egentlig ikke er en reel trussel/fare, men hvor vores opfattelse af/tolkning af situationen aktiverer og vedligeholder angsten).

Hvor real angst på alle måder er godt og funktionelt for vores overlevelse, så kan overdreven angst være invaliderende psykisk og fysisk (se mere herom i afsnit om angstlidelser).

Her kan behandling være nødvendigt for at få hjælp til at få styr på og få kontrolleret den overdrevne angst (jf. afsnit om angst behandling).

 
301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.